Language selection
Naslov
KGL d.o.o.
Proizvodnja in obdelava
kovinskih izdelkov
Ponoviška cesta 13
1270 Litija, Slovenija, EU
+ kako do nas

Telefon:
+386 (0)1 896 22 00

Fax: +386 (0)1 896 22 10

E-pošta: kgl@kgl.si

Kakovost
Zaradi želje po boljšem delovanju, razmer na trgu, močne konkurence in vedno višjih zahtev po kakovosti izdelkov pri naših kupcih, smo se tudi v našem podjetju odločili, da vzpostavimo sistem kakovosti in pridobimo naslednje certifikate:
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
ISO 14001:1996

Z intenzivnim delom pridobitve certifikatov smo pričeli konec leta 2002 in se tako v letu 2003 in 2004 certificirali pri TÜV Bayern Sava:

Certificiranje
OKOLJE
ISO 14001:2004 - 18.11.2003
KAKOVOST
ISO 9001:2008 - 31.03.2004
ISO/TS 16949:2009 - 31.03.2004
   
   
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI
Za delovanje podjetja je kakovost (izdelkov, storitev, vodenja) na prvem mestu in je osnova za doseganje zadovoljstva naših kupcev. V ta namen podjetje obvladuje kakovost po standardu kakovosti ISO/TS 16949:2002.

Uporabljajo se dve metodi: - APQP
- PPAP
POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
- Notranje: usposobljeni notranji predavatelji
- Zunanje: BVQI, SIQ, kupec
Potrebe po izobraževanju in usposabljanju izhajajo iz:
- politike kakovosti
- uvajanje novih proizvodov oziroma storitev
- uvajanje novih tehnoloških in merilnih postopkov
- uvajanje nove opreme in tehnologije
- spremembe dokumentov sistema kakovosti in varovanja okolja skupaj z zunanjimi dokumenti
- osvajanje novih trgov
- spremljanje razvoja stroke
- dodatnih zahtev kupca
- odstopanje dejanske usposobljenosti od zahteve v opis del in nalog
- izraženih potreb posameznega sodelavca po usposabljanju
STATISTIČNE METODE, ki se uporabljajo:
- SPC - Statistično obvladovanje procesa ( Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk )
- Metoda FMEA
- Metoda "Drevo odpovedi"
- MSA
- Sedem metod kakovosti:
- Grafikon stanja kakovosti
- Pareto diagram
- Kontrolne karte
- Vprašalnik za zbiranje podatkov
- Regresija in korelacijska analiza
- Histogram
- Ishikawa diagram
MERILNA SREDSTAVA, ki se uporabljajo:
- 3D-merilni stroj
- Merilnik trdote po HRC
- Merilnik trdote po HV0,01 – HV1
- Merilnik trdote po HB
- Metalografski mikroskop
- Merilnik hrapavosti ( Ra, Rz )
- Profilni projektor
- Merilne kladice
- Namenske merilne priprave
- Standardni merilni trni
- Merilni trni izdelane po risbi
- Navojni obroči in navojni prstani
- Merilne urice, komparatorji
- Mikrometri
- Pomična merila, globinska merila
   
© KGL d.o.o., Vse pravice pridržane!